}
 
موارد زیر را بدقت مطالعه فرمایید:
  • ترجیحا از مرورگرهای کروم و یا فایرفاکس استفاده کنید
  • 'شماره همراه' وارد شده باید به صورت 11 رقمی بدون هیچ گونه کاراکتر اضافی و کامل به همراه رقم صفر ابتدایی باشد مانند 09XXXXXXXX