لیست اولویت های پروژه های تحصیلات تکمیلی


عنوان
بررسي مكانيزم ها و علل خوردگي در كوره هاي پالايشگاه و ارائه روش براي جلوگيري از آنها
طراحی توربولاتور در داخل تیوب های مبدل های حرارتی
بررسي و ارائه روش براي شناسايي، ترميم و جلوگيري از به وجود آمدن ترك در راكتورهاي پالايشگاه
بررسي و ارائه روش براي مدلسازي عددي ترك و تعيين عمر باقيمانده دستگاه داراي ترك براي راكتورهاي پالايشگاه
بررسي علل خوردگي در فن های هوایی TE-603 و راهكارهاي جلوگيري از آن
بررسي علل خوردگي تيپ فلر و راهكارهاي جلوگيري از آن
بررسي علل خوردگي در بسترهاي پائين برج تقطير در خلاء و راهكارهاي جلوگيري از آن
بررسي علل رسوب گذاري در بخش Cooling و راهكارهاي جلوگيري از آن
بررسي خوردگي در خطوط لوله آب آتش نشاني و راهكارهاي ممانعت از آن
بررسي علل خوردگي كف مخازن و راهكارهاي جلوگيري از آن
بررسي مشكلات موجود و راهكارهاي بهبود سيستم حفاظت كاتدي
مطالعه و اجراي پروژه افزايش دماي پيش گرمايش نفت خام در واحد تقطير
مطالعه و اجراي پروژه افزايش راندمان كوره هاي واحد تقطير
بررسي امكان افزايش راندمان برج تقطير در فشار اتمسفر و خلاء و در نتيجه امكان افزايش ظرفيت واحد تقطير ( بررسي تعويض نوع سيني ها)
بررسی عملکرد سیستم غبارگیری سیکلونی واحد گرانول سازی گوگرد و رفع مشکلات آن
طراحی و ساخت ترانسمیترهای اختلاف فشار با کاربرد فلو تحت فیلدباس بخصوص پروتوکول FF