لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
1آژند بار تبریزذبیح الله فیروزی041-34459145ذبیح الله فیروزیحمل چهار مواد
2خوشه بار نویدجعفر قریشی041-34245354صادق قریشیحمل گوگرد
3قلعه بار تبریزبابک دادور041-34453760بابک دادور حمل چهار مواد
4کیوان بار تبریزکریم هاشم زاده فرد041-34254040-حمل گوگرد
5نگین گام پارسمیرجلال سیدجلالی041-34328727-حمل وکیوم و قیر
6محمودرضا علافی اسکوئیمحمودرضا علافی اسکوئی041-34245098-حمل وکیوم و قیر
7فروغ بار تبریزعیسی حسن پور041-34215299بهزاد کریم زادهحمل چهار مواد
8شادی بار تبریزمهدی مرامی041-34472615- حمل چهار مواد
9راهنما بار تبریزپروانه قیطانچی041-34472379علیرضا برزگر حمل چهار مواد
10آذر دوام یولیوسف هادی سیه رود041-42528980-حمل وکیوم و قیر
11پالایش دنا بام گلستانعلی فریدونی017-35803770-2-حمل وکیوم و قیر
12پادراگروهسید احمد فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
13آذربام عایق کارسعید فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
14آذر نام نفیساصلان علیزاده044-32772331-حمل وکیوم و قیر
15بام گام عایق ارومیهسیاوش یوسفی مجد044-32757594-حمل وکیوم و قیر
16سید حمید حسنیسید حمید حسنی021-55212472هادی موسی خوانیحمل وکیوم و قیر
17ربیع لالهحسن ربیع لاله041-32424719- حمل چهار مواد
18کریم زاد لالهمحمد رضا کریم زاد لاله041-32893755مسعود کریم زاد لاله حمل چهار مواد
19حمل و نقل بین المللی ناوگان پارس جم روناک اسعدی021-88461947رسول حسین پورحمل چهار مواد
20حمل و نقل بین المللی ایران سپیدرودحسین معزی پور طهرانی021-22274888احسان سلام اللهیحمل چهار مواد
Pageof 41 - 20 of 76 items