پروژه های دانشجویی


عنوان
طراحي و ساخت مبادله كن گرمايي هليكال براي كاهش رسوب گزاري و افزايش ظرفيت حرارتي
بررسي تجربي رفتار خزشي فولاد 9% كروم به كار گرفته شده در تيوب هاي كوره اتمسفريك تقطير پالايشگاه تبريز
عوامل شكست در پيچ هاي مبدل TE-7002 پالايشگاه تبريز و ارايه راهكار مناسب
پيش بيني عمر خزشي تيوبهاي كوره اتمسفريك تقطير پالايشگاه تبريز با استفاده از روش المان محدود
بررسي ترموديناميكي (اگزرژي و اگزژرو اكونومي)سيكل تبريد سيستم هوا خنك (مطالعه موردي پالايشگاه تبريز)
سنتز و ارزيابي كاتاليستZSM-5 نانو ساختار دوپه شده با فلزات منگنز ، سريم و تنگستن جهت تبديل متانول به پروپيلن – مطالعه موردي پتروپالايش تبريز
تاثير تعهد مديريت بر بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان نسبت به كار (مطالعه موردي پالايشگاه تبريز)
بكارگيري روش هاي مختلف زيست پالايي در رفع آلودگي هاي نفتي از خاك هاي پالايشگاه تبريز
بهينه سازي شبكه آب پالايشگاه تبريز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي الگوي توزيع جريان فازهاي مايع و گاز در مسير ورودي فن هاي هوايي فشار بالاي واحد آيزوماكس پالايشگاه تبريز با استفاده از (CFD)
بررسي تكنولوژي هاي نو به منظور امكان توليد قيرهاي خاص با فرمولاسيون جديد ارتقا خواص آن ، ارزيابي اقتصادي و بازاريابي فروش در پالايشگاه تبريز
بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي جريان هاي فاضلاب خروجي از واحد هاي مختلف شركت پالايش نفت تبريز و ارايه روش مديريتي مناسب
بهبود عملكرد ديناميكي سيستم هاي قدرت – شركت پالايش نفت تبريز
تجزيه ميكروبي خاكهاي آلوده به نفت پالايشگاه تبريز با استفاده از باكتري هاي جدا شده - شركت پالايش نفت تبريز
ارزيابي و امكان سنجي نصب توربين انبساطي در واحد آيزوماكس و ارائه راهكارهاي علمي بهره برداري از آن در پالايشگاه تبريز
توسعه الگوي مديريت استراتژيك بهره وري در پالايشگاه تبريز
ارزيابي مخاطرات مخازن فرآورده هاي نفتي پالايشگاه تبريز
بررسي عددي اندركش خاك و پي مخازن استوانه اي با استفاده از روش اجزا محدود – مطالعه موردي پي حلقوي مخازن پالايشگاه تبريز
بررسي آزمايشگاهي سبك سازي نفت سنگين با استفاده از بيوسورفكتنت هاي توليد شده از ميكرو ارگانيسم ها و گياهان – شركت پالايش نفت تبريز
بررسي رفتار لرزه اي مخازن فولادي با در نظر گرفتن اثر اندركش خاك – سازه ( مطالعه موردي پالايشگاه تبريز)
مدل سازي عوامل موثر بهره وري منابع انساني در شركت پالايش نفت تبريز با رويكرد system dynamic
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت طرح توانمند سازي مديران در شركت پالايش نفت تبريز
انتخاب و رتبه بندي تبديل تامين كنندگان براي خريدهاي سازماني شركت پالايش نفت تبريز به روش AHP فازي
امكان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مكاني (GIS)- مطالعه موردي واحد گرانول سازي گوگرد شركت پالايش نفت تبريز
بررسي تاثير استراتژي هاي صادرات تبريز بر مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركت هاي توليدي صادراتي محصولات پتروشيمي در استان آذربايجان شرقي
مطالعه عددي و بهينه سازي عملكرد حرارتي مبدلTE- 807 واحد آمين پالايشگاه تبريز
شبيه سازي و بهينه سازي برج تقطير در پالايشگاه نفت تبريز
ارزيابي راهكارهاي اجرايي موفقيت آميز برنامه استراتژيك در شركت نفت تبريز
بهينه سازي مصرف كاستيك، بررسي تكنولوژي هاي كارآمد در فرآيندهاي پالايشگاهي و ارائه راهكاري مناسب جهت بازيابي و مديريت مصرف آن
ایجاد پوشش نفوذی codep بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل
تحلیل رفتار اطلاع یابی کارکنان پالایشگاه تبریز بر اساس نظریه معنا بخشی دروین
ساخت اسفنج پلی یورتان آبگریز برای حذف آلودگی های نفتی
پروفایل چربی و ارتباط آن با افت شنوایی شغلی
مطالعه روش های افزایش ظرفیت خطوط انتقال نفت در خطوط لوله
جداسازی گوگرد از گازوئیل پالایشگاه تبریز
میزان بلوغ الگوبرداری رقابتی در شرکت پالایش فرآورده های نفتی و تاثیر آن بر توسعه صادرات
شبیه سازی و بررسی عملکرد مبدل پوسته و لوله پالایشگاه تبریز
ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر دلبستگی شغلی کارکنان در شرکت پالایش نفت تبریز
اقتصاد سیاسی نفت و گاز و تاثیر آن بر مولفه های کلان اقتصادی
شکست کاتالیستی نفت کوره-شرکت صنایع پالایش اکسین دنا