نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول اردیبهشت ماه 1402

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم0RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)0RLS/Kg
3آيزوفيد0RLS/Kg
4آیزوریسایکل0RLS/Kg
5حلال 4020RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)0RLS/Kg
7گوگرد گرانول0RLS/Kg
8حلال 4040RLS/Liter
9سلاپس واكس0RLS/Kg
10روغن پایه 180N0RLS/Kg