نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی نوبت اول اردیبهشت ماه 1403

Row NoProduct NameBase RateUnit
1وكيوم باتوم126,100RLS/Kg
2برش روغنی سبک (لوبکات سبک)219,520RLS/Kg
3آيزوفيد241,471RLS/Kg
4آیزوریسایکل287,571RLS/Kg
5حلال 402255,851RLS/Liter
6برش روغنی سنگین (لوبکات سنگین)213,939RLS/Kg
7گوگرد گرانول26,036RLS/Kg
8حلال 404264,191RLS/Liter
9سلاپس واكس170,019RLS/Kg
10روغن پایه تبریز345,085RLS/Kg